Eğitim Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri

Öğrenme Heyecanınızı Hissettiğiniz "O An" Yanınızdayız...

KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ

İş İhtiyaçlarınıza özel geniş içerikli eğitim programları sunuyoruz.

Bilişim teknolojileri profesyonellerinden, son kullanıcılara kadar tüm Logo Yazılım ürünlerini kapsayan geniş bir içeriğe sahip eğitim programları sunuyoruz. Alanlarında uzmanlık sertifikalarına sahip, tecrübeli profesyoneler ile tüm katılımcılara operatör ya da sistem uzmanı düzeyinde eğitimler verilebilmektedir. Bu eğitimler Kurum ihtiyaçları çerçevesinde bireysel olarak da sunulabilmektedir.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖZEL EĞİTİMLER

Bireyler olarak hayatın her anında sürekli birşeyler öğreniyoruz. Öğrenilen değerlerin toplamı "Bilgi" dir. Bilgi, yaşamın her aşamasında değerlidir, sahibi olduğu bireyi veya kurumu farklı kılan, özel olarak konumlandıran güçlü bir kazanımdır. Bu kural geçmişte de günümüzde de geçerli olmakla birlikte, gelecekte de böyle olacaktır. Bireylerin, ister özel isterse de kurumsal etki alanlarında alacağı profesyonel eğitimler, çok önemli kazanımlar ile birlikte fark yaratmanın temellerini oluşturacaktır.     

Bilgi, Güçtür. Fark yaratmak istiyorsan önce birey olarak gelişmelisin!

Büyük başarılar yaratılan farklarla ortaya çıkar. Kişisellerştirilmiş eğitimler işte tam da burada fayda sağlamaktadır. İlerlemek istediğiniz profesyonel iş hayatınızda kişisel gelişiminize veya profesyonelleşmek istediğiniz alanlara odaklanılmış özel eğitimler çok değerlidir. 

Atadestek, en iyi bildiği işi yapmaktadır...

Sektör bağımsız olarak verdiği hizmetler "Verimlilik" ve "Kalite" odaklıdır. Atadestek, uzmanlık sertifikasına sahip, tecrübeli profesyonel ürün uzmanı çalışanları tarafından, kurumsal eğitimlerin dışında ayrıca kişiselleştirilmiş özel eğitim programları da sunmaktadır.   

DEĞER KATAN KURUMSAL EĞİTİMLER

Kullanılan "Logo Yazılım" ERP uygulamalarından daha fazla verim alınabilmesi ve kurum çalışanları için hedeflenen etkin kullanım becerisine ulaşılabilmesi için alınacak eğitimlerin içerik ve kalitesi büyük önem taşımaktadır. Kurumsal eğitimlerimiz, "Logo Sistem Uzmanı" sertifikalı ürün uzmanlarımız tarafından verilmekte olup temelde, kullanılan yazılım ürünlerinin genel kullanımının geliştirilmesi, daha etkin ve verimli kılmayı amaçlamaktadır.

Genel olarak sunduğumuz eğitim programlarını 5 ana başlıkta toplayabiliriz;

 1-     Standart ürün kullanım eğitimleri,

2-     Sektörel veya konu odaklı uzmanlık eğitimleri, 

3-     Bireysel, ürün uzmanlık eğitimleri, 

4-     Projeye yönelik özel eğitimler,  

5-     Özel Raporlama uzmanlığı Eğitimleri.

Unutulmamalıdır ki! Bilgisayar destekli iş çözümlerinden beklenen verimin tam olarak alınabilmesi, alınan kaliteli eğitimler ile gerçekleşebilmektedir.