Özel Yazılım Çözümleri

Özel Yazılım Çözümleri

REKABET GÜCÜNÜZ İÇİN YAZIYORUZ!

Ata olarak, Logo Yazılım ürünlerini kullanan müşterilerimizin gerek sektörel ve gerekse de sektör bağımsız iş ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla, Logo Yazılım ürünleri üzerinde, fonksiyonel geliştirme, diğer modüller ile entegreli çalışan yeni bir modül, rapor uygulaması veya entegrasyon uygulamaları geliştirmekteyiz.

Özel Yazılım geliştirme hizmetlerinin kapsamındaki yazılım uygulamaları, kuruma özel geliştirilebildiği gibi, farklı sektörlerdeki iş ihtiyaçlarına da çözüm olarak sunulabilecek şekilde tasarlanabilmektedir.  

Geliştirmiş olduğumuz özel yazılım uygulamalarından bazıları şunlardır;

ÜRÜN

UYGULAMA TÜRÜ

UYGULAMA KAPSAMI

B2B PLUS

Web Uygulaması

B2B iş ihtiyaçlarına çözüm olarak üretilmiştir. Şu an onlarca referansı ile başarılı iş uygulamalarımız arasındadır.

SALES PLUS

Mobil Uygulama (APP)

Yeni nesil mobil uygulamadır.

İş uygulamaları kapsamında alanında önemli bir ihtiyacı karşılayan bir saha satış, yönetim ve mobil raporlama uygulamasıdır. Rakipleri arasında öncü iş fikirleri ve ortaya koyduğu akılcı çözümler ile fark yaratan bir uygulamadır.

SEVKİYAT PLANLAMA

Masaüstü Uygulaması

Logo ERP sisteminde işlenmiş siparişlerin, belirli kurallar çerçevesinde sevkiyat planlamalarının yapılabilmesine imkân veren bir uygulamadır.

Bu uygulama ile planlanan sevkiyat / dağıtım fişlerinin belirli kontrollerden sonra irsaliye veya fatura olarak tekrar Logo ERP sistemine aktarılması sağlanır.

COST SİMÜLATÖR

Masaüstü Uygulaması

Logo Tiger3 Enterprise uygulamasındaki Reçeteler baz alınarak öngörü maliyet hesaplatılabilmesine imkan veren bir uygulamadır.

Bu kapsamda farklı maliyet senaryoları kullanılarak alternatif maliyet çalışmaları yapmak mümkündür.

KONSİNYE TAKİBİ

Arayüz Uyarlama (LOD)

Konsinye ürün verip, ilgili firmanın satış beyanları kadar otomatik fatura kesen ve bekleyen konsinyeleri yeniden düzenleyen  bir uygulamadır. Manuel takibi ortadan kaldıran ve ciddi verim sağlayan önemli bir uyarlama geliştirmesidir.

SERİ / LOT BAZLI DOKÜMAN TAKİBİ

Arayüz Uyarlama (LOD)

İlaç sektörü başta olmak üzere, belirli sektörlerdeki Seri numarası bazlı evrak takibi (Başvuru, izin, sevk evrakları vs.) ve detaylı izlenebilirliği sağlayan ciddi bir verim ve veri bütünlüğüne imkân tanıyan bir uyarlama geliştirmesidir.

TRANSFER APP.

Desktop Uygulaması

Veri kaynağı olarak Excel’den aldığı bilgileri belirli koşullara göre gruplayıp, LOGO sistemine otomatik toplu fatura aktarılmasına imkân tanıyacak bir uygulamadır.

1 - 1